ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนิน “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “AgTech Connext” เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรจากสตาร์ทอัพสู่กลุ่มเกษตรกร ด้วยการสร้างพื้นที่เรียนรู้และทดสอบการใช้งานร่วมกัน นับได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและพร้อมก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
AgTech Connext, แพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกร, สตาร์ทอัพ
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
AgTech Connext (โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนิน “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “AgTech Connext” เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรจากสตาร์ทอัพสู่กลุ่มเกษตรกร ด้วยการสร้างพื้นที่เรียนรู้และทดสอบการใช้งานร่วมกัน นับได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและพร้อมก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วยนวัตกรรม

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที


ผู้เยี่ยมชม: 185
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf