“THAILAND INNOBIZ CHAMPION” สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค

   ไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ใดในประเทศไทย จังหวัดไหนก็ตาม หากคุณมีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโต และต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าผลงานของคุณสามารถเป็นความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยแนวคิดนวัตกรรมได้มากับเรา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือ StartUp รุ่นใหม่หัวใจนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดค้นหา “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค” พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนภูมิภาคสู่การประกวดในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย และร่วมเป็นหนึ่งใน “นิลมังกร” ที่จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน !!!มาร่วมค้นหาประสบการณ์ที่ท้าทาย แล้วมาบอกให้ทุกคนรู้ว่า คุณพร้อมแล้วที่จะเป็น “นิลมังกร” ที่แรกของประเทศไทย                                     กรุณาพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง (มิเช่นนั้นกรรมการจะไม่พิจารณา)                                                  ‼️  ดาวน์โหลด คู่มือการสมัคร ⬇️⬇️  คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup หรือ Social Enterprise หรือวิสหากิจชุมชนในภูมิภาค

2. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%

3. มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

4. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกจำหน่ายในตลาดแล้ว และมียอดขายไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

5. รายได้ของบริษัท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

6. เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น

7. มีการจัดทำคลิปวิดีโอ แนะนำตัวและแนะนำบริษัท ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อใช้อัพโหลดในการสมัคร  
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
01 เมษายน 2565
กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

วันที่จัดกิจกรรม : -วันที่เผยแพร่: 01 เมษายน 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 184