Chiang Mai City Lab 2022เปิดโอกาสให้นวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาร่วมพัฒนาเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นแซนด์บอกซ์ ทั้งนี้ มุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่นวัตกรรมดูแลต้นไม้ใหญ่ นวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมสำหรับสร้างอาหารปลอดภัย


• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
02 มิถุนายน 2565
เชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพัฒนาเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทดลอง

วันที่จัดกิจกรรม : 01 สิงหาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565วันที่เผยแพร่: 02 มิถุนายน 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 174