KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022กิจกรรมอบรมและแข่งขันพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบและนวัตกร ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
08 มิถุนายน 2565
KHUM INNO-SENSE HACKATHON 2022

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิถุนายน 2565 - 23 กรกฎาคม 2565วันที่เผยแพร่: 08 มิถุนายน 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 170