นวัตกรรม

อาหาร

นวัตกรรม

ท่องเที่ยว

นวัตกรรม

อื่นๆ

ข้อมูลการศึกษา

  • 1. 2541 : ปริญญาเอก, Doctor of Technical Science (Aquaculture), Asian Institute of Technology, Thailand
  • 2. 2537 : ปริญญาเอก, Aquaculture, National University of Ireland (Cork), Cork, Ireland
  • 3. 2534 : ปริญญาโท, Aquaculture, Asian Institute of Technology, Thailand
  • 4. 2529 : ปริญญาตรี, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่ทำงาน

  • อีเมล์ : sarabanbuu@buu.ac.th
  • เว็บไซต์หน่วยงาน : https://stdb.mhesi.go.th/scientist/30079

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ


ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม :

Water Quality and Management in Aquaculture Design and Management of Recirculation Aquaculture Systems Propagation and Culture of Marine Ornamental Fishes, Corals, and Other Marine Invertebrate Organisms Concept Design and Management of Public Aquarium Policy, Legislation, Standard and Best Practice in Public Aquarium, Aquatic Animal Welfare and Aquaculture


• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยบูรพา

• สาขา : มหาวิทยาลัยบูรพา


ประเภทข้อมูลนวัตกรรม : ผู้เชี่ยวชาญ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :


วันที่เผยแพร่:09 ธันวาคม 2565

|

ผู้เยี่ยมชม : 127

ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf