นวัตกรรม

การแพทย์

นวัตกรรม

อื่นๆ

ข้อมูลการศึกษา

  • 1. 2557 : ปริญญาเอก, ชีวเคมี, มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 2. 2542 : ปริญญาโท, วาริชศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 3. 2531 : ปริญญาตรี, สาขาพัฒนาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร, วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่ทำงาน

  • อีเมล์ : sarabanbuu@buu.ac.th
  • เว็บไซต์หน่วยงาน : https://stdb.mhesi.go.th/scientist/29100

ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ


ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม :

Cultivation of microalgae Zooplankton cultivation Carotenoid composition in marine microalgae and marine zooplankton


• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยบูรพา

• สาขา : มหาวิทยาลัยบูรพา


ประเภทข้อมูลนวัตกรรม : ผู้เชี่ยวชาญ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :


วันที่เผยแพร่:09 ธันวาคม 2565

|

ผู้เยี่ยมชม : 150

ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf