โชคเจริญ (จักสาน)

8-10 ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

• ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน : โครงสร้างพื้นฐานภาคสังคม


-ผู้เยี่ยมชม : 156