กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก

31/1 หมู่ 5 ตำบล วังวน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

• ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน : โครงสร้างพื้นฐานภาคสังคม


-ผู้เยี่ยมชม : 198