ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
“รถเข็นไฟฟ้า” เครื่องมือช่วยเหลือการเดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ปัจจุบันอุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ผู้ขับขี่ควบคุมได้ตามต้องการ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องวงเลี้ยวของตัวรถ

“รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ต้องการการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ อาศัยการเคลื่อนที่ของล้อแมคคานัมที่สามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง โดยใช้รีโมตหรือปุ่มบังคับ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง โดยระบบการทำงานจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่ หรือผู้ควบคุมต้องการตัดการสั่งงาน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ และการเลี้ยว ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
วิธีออกแบบและสร้าง “รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระรอบทิศทางแม้ในพื้นที่จำกัด มีระบบความปลอดภัยตัดการทำงานอัตโนมัติในบางสถานการณ์ ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
เทคโนโลยี, รถเข็นไฟฟ้า, ความปลอดภัย, ผู้สูงอายุ
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- รถเข็นไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง อย่างอิสระแม้ในพื้นที่จำกัด
- มีระบบความปลอดภัย ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
- ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สกสว.

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 304
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf