ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
จากผลงานการประดิษฐ์ ผ่านการวิจัย การทดสอบ มาตรฐานนานาชาติ สิ่งประดิษฐ์เจ้าของรางวัล 6 เหรียญ ทองอัจฉริยะโลก มาเป็นสินค้าให้ผู้ใช้งานอุปโภคบริโภค ที่มีไว้สําหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นศูนย์ “Zero Accident” เพียงแค่ติดตั้ง ELIDE FIRE extinguishing ball เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เคล็ดลับการปกป้องอัคคีภัย ให้โรงงาน คลังสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า สํานักงาน หรือ

อาคารสูง โดยติดตั้ง ELIDE FIRE extinguishing ball เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติไว้ในอาคารในจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ “สินค้าใช้เปลวเพลิงกระตุ้นให้ดับเพลิงอัตโนมัติ” ไม่ต้องบํารุงรักษาหรือเสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้ 5 ปี
• วันที่เผยแพร่ :
27 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
ลูกบอล, ดับเพลิง
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
2,800 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ลูกบอล ดับ เพลิง elidefireball
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 2,800 บาท

จากผลงานการประดิษฐ์ ผ่านการวิจัย การทดสอบ มาตรฐานนานาชาติ สิ่งประดิษฐ์เจ้าของรางวัล 6 เหรียญ ทองอัจฉริยะโลก มาเป็นสินค้าให้ผู้ใช้งานอุปโภคบริโภค ที่มีไว้สําหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นศูนย์ “Zero Accident” เพียงแค่ติดตั้ง ELIDE FIRE extinguishing ball เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เคล็ดลับการปกป้องอัคคีภัย ให้โรงงาน คลังสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า สํานักงาน หรือ

อาคารสูง โดยติดตั้ง ELIDE FIRE extinguishing ball เฝ้าดักดับเพลิงอัตโนมัติไว้ในอาคารในจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ “สินค้าใช้เปลวเพลิงกระตุ้นให้ดับเพลิงอัตโนมัติ” ไม่ต้องบํารุงรักษาหรือเสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้ 5 ปี

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 689
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf