ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถูกควบคุมการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยเป็นปลั๊กอัจฉริยะรายแรกที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทย สามารถควบคุมการสั่งงานผ่าน Anitech IoT Application รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

โดยจุดเด่นของปลั๊ก Anitech IoT รุ่น H1000 คือการออกแบบมาให้ปุ่มเปิด-ปิดเป็นแบบ Touch Screen พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งาน 4 รูปแบบ ทั้งการตั้งค่าการเปิด-ปิด, การเปิด-ปิด ล่วงหน้าโดยระบุวันและเวลา, การตั้งเวลาเปิด-ปิด และการแสดงค่าการใช้กำลังไฟฟ้าแบบ Real-Time พร้อมดูสถิติการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าย้อนหลังสูงสุดได้ถึง 3 เดือน

ทุกฟังก์ชันการใช้งานสามารถทำได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Anitech IoT Application บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังถูกออกแบบ User Interface ทั้งหมดโดยคนไทย ภายในระบบ Cloud ที่มี Server อยู่ในประเทศไทย ช่วยป้องกันการแฮกเข้าระบบ รวมไปถึงง่ายต่อการแก้ไขและประสานงานผู้บริโภคปัจจุบันจะใช้งาน IoT บน 2 ปัจจัย โดย 75% ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้งาน 68% จะให้ความสำคัญเรื่องความคุ้มค่า ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ที่มาพร้อมความปลอดภัย และขาดไม่ได้ในเรื่องของความสะดวกสบาย"
• วันที่เผยแพร่ :
27 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
IoT, ปลั๊กไฟ
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
2,590 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ปลั๊กไฟแบบควบคุมด้วย IoT ปลั๊กอัจฉริยะ “แอนิเทค” (Anitech)
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 2,590 บาท

ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถูกควบคุมการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยเป็นปลั๊กอัจฉริยะรายแรกที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทย สามารถควบคุมการสั่งงานผ่าน Anitech IoT Application รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

โดยจุดเด่นของปลั๊ก Anitech IoT รุ่น H1000 คือการออกแบบมาให้ปุ่มเปิด-ปิดเป็นแบบ Touch Screen พร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งาน 4 รูปแบบ ทั้งการตั้งค่าการเปิด-ปิด, การเปิด-ปิด ล่วงหน้าโดยระบุวันและเวลา, การตั้งเวลาเปิด-ปิด และการแสดงค่าการใช้กำลังไฟฟ้าแบบ Real-Time พร้อมดูสถิติการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าย้อนหลังสูงสุดได้ถึง 3 เดือน

ทุกฟังก์ชันการใช้งานสามารถทำได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Anitech IoT Application บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังถูกออกแบบ User Interface ทั้งหมดโดยคนไทย ภายในระบบ Cloud ที่มี Server อยู่ในประเทศไทย ช่วยป้องกันการแฮกเข้าระบบ รวมไปถึงง่ายต่อการแก้ไขและประสานงานผู้บริโภคปัจจุบันจะใช้งาน IoT บน 2 ปัจจัย โดย 75% ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้งาน 68% จะให้ความสำคัญเรื่องความคุ้มค่า ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ที่มาพร้อมความปลอดภัย และขาดไม่ได้ในเรื่องของความสะดวกสบาย"

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 354
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf