ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าภารกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมทัพการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Coding, STEM, AI และ IoT ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครบคลุมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอน และ ผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ Edtech Startup

Coding นับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนของการเขียนโค้ดผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Coding ตั้งแต่ปี 2561 และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้ด้าน STEM AI และ IoT ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
https://manage.depa.or.th/th/coding-school

การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
https://manage.depa.or.th/th/skill-coding

การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech Startup)
https://manage.depa.or.th/th/edtech-startup

ดีป้า ดำเนินโครงการ Coding Thailand ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีความร่วมมือกับองค์ชั้นนำระดับโลกในการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง code.org ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ codingthailand.org ที่มีสาระการเรียนรู้เต็มไปด้วยคุณภาพ ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เด็กไทยได้ฝึกฝนกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ผลักดันโครงการและกิจกรรมใหม่มาเสริมทัพการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ทั้งการปรับโฉม CodingThailand.org ที่สามารถเรียนรู้โค้ดดิ้งอย่างสนุกสนานและน่าสนใจ รวมถึงครู อาจารย์ สามารถนำไปสอนเสริมวิชา วิทยาการคำนวณ วิทยาการคอมพิวเตอร์

Codingthailand.org จึงเป็นเสมือน Online Knowledge Community ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายผ่านบทเรียนที่สามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

Youtube CodingThailand
https://youtu.be/V-w0DOmLTDE
https://youtu.be/Jm-uWcIyJf4
https://youtu.be/T8RBxVhlA0w

Youtube wildbear
https://youtu.be/5ijbTTMxLNU

“Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด” สนุกไปกับการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง ผ่านการเล่น “เกมหมูป่า” ซึ่งการเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ไปช่วยเหล่าหมูป่าออกจากถ้ำกันเถอะ.. !

Coding Colosseum เป็น Platform แรกของประเทศไทย ในการมุ่งมั่นสร้าง Edutainment Program ผ่าน Gamification ซึ่งมีต้นแบบ Model และ Proof of Concept จากหลายประเทศว่าสามารถเติบโต ระดมทุนได้จริง และสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ในวงกว้าง อีกทั้งเราดำเนินการสร้างเป็นเจ้าของ (Owned) Platform และพัฒนาเกมด้วยตัวเอง อีกทั้งเราจะสร้างระบบอย่างครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถหรือ User ร่วมสร้าง Content (UGC : User Generated Content)

ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) วิยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฟังด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนนำการเรียนรู้ มาพนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจ ความอยากพัฒนา และการกระหายใคร่รู้ (Curiosity) ด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชนของเรา จึงเป็นที่มาของโครงการ “Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด”

ติดตามกิจกรรมได้ที่ : www.facebook.com/Thecodingcolosseum

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
ขับเคลื่อน, เทคโนโลยี, Coding
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Coding STEM IoT and AI

เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าภารกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมทัพการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Coding, STEM, AI และ IoT ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครบคลุมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอน และ ผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ Edtech Startup

Coding นับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนของการเขียนโค้ดผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Coding ตั้งแต่ปี 2561 และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้ด้าน STEM AI และ IoT ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
https://manage.depa.or.th/th/coding-school

การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
https://manage.depa.or.th/th/skill-coding

การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech Startup)
https://manage.depa.or.th/th/edtech-startup

ดีป้า ดำเนินโครงการ Coding Thailand ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีความร่วมมือกับองค์ชั้นนำระดับโลกในการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง code.org ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ codingthailand.org ที่มีสาระการเรียนรู้เต็มไปด้วยคุณภาพ ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เด็กไทยได้ฝึกฝนกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ผลักดันโครงการและกิจกรรมใหม่มาเสริมทัพการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ทั้งการปรับโฉม CodingThailand.org ที่สามารถเรียนรู้โค้ดดิ้งอย่างสนุกสนานและน่าสนใจ รวมถึงครู อาจารย์ สามารถนำไปสอนเสริมวิชา วิทยาการคำนวณ วิทยาการคอมพิวเตอร์

Codingthailand.org จึงเป็นเสมือน Online Knowledge Community ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายผ่านบทเรียนที่สามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

Youtube CodingThailand
https://youtu.be/V-w0DOmLTDE
https://youtu.be/Jm-uWcIyJf4
https://youtu.be/T8RBxVhlA0w

Youtube wildbear
https://youtu.be/5ijbTTMxLNU

“Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด” สนุกไปกับการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง ผ่านการเล่น “เกมหมูป่า” ซึ่งการเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ไปช่วยเหล่าหมูป่าออกจากถ้ำกันเถอะ.. !

Coding Colosseum เป็น Platform แรกของประเทศไทย ในการมุ่งมั่นสร้าง Edutainment Program ผ่าน Gamification ซึ่งมีต้นแบบ Model และ Proof of Concept จากหลายประเทศว่าสามารถเติบโต ระดมทุนได้จริง และสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ในวงกว้าง อีกทั้งเราดำเนินการสร้างเป็นเจ้าของ (Owned) Platform และพัฒนาเกมด้วยตัวเอง อีกทั้งเราจะสร้างระบบอย่างครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถหรือ User ร่วมสร้าง Content (UGC : User Generated Content)

ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) วิยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฟังด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนนำการเรียนรู้ มาพนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจ ความอยากพัฒนา และการกระหายใคร่รู้ (Curiosity) ด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชนของเรา จึงเป็นที่มาของโครงการ “Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด”

ติดตามกิจกรรมได้ที่ : www.facebook.com/Thecodingcolosseum

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอทีผู้เยี่ยมชม: 268
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf