ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
ข้อมูลภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลการค้า จำแนกตามประเทศ/กลุ่มประเทศ
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ/กลุ่มประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
สถิติ, การค้า, ระหว่างประเทศ, ส่งออก , นำเข้า
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

ข้อมูลภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลการค้า จำแนกตามประเทศ/กลุ่มประเทศ
ข้อมูลการส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและมูลค่าการค้า จำแนกตามประเทศ/กลุ่มประเทศ โดยกำหนดปี เดือน แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม: 179
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf